Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 21/03/2022 .Lượt xem: 44 lượt.
     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo là hai chương trình lớn mà Chính Phủ đã ban hành và được các cấp, các ngành, nhân dân đồng tình ủng hộ; sức lan tỏa và vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện đã được các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh, tăng cương. Trong hai chương trình đó Hội nông dân xã Bình Sa đã chú trọng, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ giúp đỡ hội viên thuộc hiện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn...vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống đã mạng lạ hiệu quả thiệt thực. Thông quan việc hỗ trợ vốn, con giống, kỹ thuật sản xuất, phương tiện sinh kế, làm nhà... là những việc làm thường xuyên, liên tục nhiều năm qua, được Hội Nông dân xã nhà triển khai thực hiện.
Nhằm giúp hội viên làm ăn có hiệu quả, Hội Nông dân xã Bình Sa đã vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo hướng hàng hóa, thâm canh tăng vụ. Hướng dẫn các chi hội vận động hội viên nông dân có cùng mô hình sản xuất liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất. Chủ động phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa cho năng suất thấp sang trồng các loại cây ngắn ngày cho năng suất cao; phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ về nông nghiệp… Song song đó, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Dạy nghề tỉnh Quảng Nam mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, từ đầu qua đã mở được 3 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 105 hội viên tham gia. Từ đó giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hướng dẫn nông dân tham gia vào các mô hình trồng trọt, chăn nuôi (chăn nuôi bò vỗ béo; mô hình nuôi vịt thịt; trồng sen, trồng cây dượt liệu…).
Ngoài ra, Hội Nông dân còn giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng Liên Việt với lãi suất thấp. Ðến nay, có 305 hội viên nông dân được vay vốn với số tiền trên 14 tỷ đồng; đặc biệt có 38 hội viên được vay từ ngồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 1 tỷ 160 triệu đồng, nhiều hội viên vay vốn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như Nguyễn Văn Lệ, Trần Minh Phát ...Ðồng thời, Hội tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm giúp hội viên vay với mức phí thấp để đầu tư vào sản xuất tính đến nay quỹ hỗ trợ nông dân do Hội vận động được 90 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Thăng Bình đã tạo điều kiện cho hội viên vay với mức phí thấp để đầu tư vào sản xuất. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Hội, hầu hết các hộ chọn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt,sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên làm ăn ngày càng hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống, kinh tế khá, giàu.
     
Ảnh: Hội ND xã trao con vật nuôi cho hộ nghèo
Ông Phan Chiếm Trung - chủ tịch hội Nông dân xã cho biết: Ðể giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững; hàng năm Hội thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Cụ thể như, giúp đỡ bằng tiền mặt; vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ cây, con giống; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn…Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đã vận động, giúp đỡ 7 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bằng hình thức trao sinh kế như: hỗ trợ con giống, góp ngày công lao động, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay và vận động thoát nghèo thông qua kênh Mặt trận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở với số tiền 80 triệu đồng. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, huy động hội viên xây dựng Quỹ ỗ trợ nông dân để tiếp tục giúp hội viên nhanh chóng thoát nghèo...
Ngoài vấn đề hỗ trợ vốn cho nông dân, hàng năm Hội đã chủ động lựa chọn những mô hình có tính khả thi để triển khai thực hiện như mô hình “trồng sen kết hợp nuôi cá”, “mô hình nuôi vịt đàn”, “mô hình nuôi bò lai vỗ béo” “mô hình vườn rau sạch”.... Đặc biệt ưu tiên cho những hộ gia đình có kế hoạch sử dụng nguồn vốn khả thi, hiệu quả, có nguồn nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Đồng thời, Hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kĩ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, Hội còn tăng cường và chủ động kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay của hội viên, nông dân để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.
Là một trong số nhiều hộ gia đình hội viên được Hội nông dân xét cho vay nguồình Trúc cho biết sau khi được Chi hộ nông dân thôn bình xét cho được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn được vay ban đầu là 60 triệu đồng, anh quyết định đầu tư triển khai mô hình tráng bánh tráng tự động. Từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiếu vốn sản xuất, nhờ Quỹ hỗ trợ nông dân đến nay gia đình anh đã trở thành một trong những gia đình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Và cũng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, anh có điều kiện đóng góp trở lại Quỹ và hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế.
Chương trình giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững của Hội nông dân xã Bình Sa thời gian qua đã và đang mang lại hiệu quả, thiết thực. Thông qua việc làm này đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ngoài hộ gia đình anh Nguyễn Văn Lệ, còn có nhiều hộ nông dân trở nên khá, giàu từ việc giúp đỡ, hỗ trợ của Hội với nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả… Và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.
Để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nông dân trong thời gian tới, Hội nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn, nguồn Quỹ theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức và cá nhân đóng góp. Mặt khác, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình theo hướng liên kết sản xuất gắn từng bước hứng đến thành lập các Chi, Tổ hội nghề nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là Hội nông dân xã trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương. Qua đó góp phần vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; xây dựng Nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hội viên và nhân dân xã nhà./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Các tin cũ hơn:
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội Nông dân xã Bình Sa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021
Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân
Diển đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa
Hội người cao tuổi xã Bình Sa phát động “ Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021
Bàn giao nhà nhân ái cho hội viên cựu TNXP
Cảm xúc của thế hệ trẻ trước ngày Quốc khánh 2/9
Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Sa nhiệm kỳ 2021- 2026
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày