Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 01/03/2022 .Lượt xem: 44 lượt.
     Ngày 25/10/2021 Ban Thường vụ huyện ủy Thăng Bình đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/HU vè lãnh đạo Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sa đã ban hành Công văn số 42 -CV/ĐU, ngày 08/11/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn xã Bình Sa đã tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nội dung, công tác nhân sự để Đại hội Đoàn hết nhiệm kỳ.
Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn xã Bình Sa sẽ được tổ chức chính thức vào ngày 18/03/2022. Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nội dung đó là: Đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn xã trong nhiệm kỳ qua; bầu Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu huyện đoàn Thăng Bình lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 -2027. Qua báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn xã đến nay việc xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội cơ bản đã hoàn thành, song song với đó công tác chuẩn bị nhân sự đã thực hiện quy trình các bước nhằm xây dựng đề án nhân sự đảm bảo, đúng theo quy chế cán bộ đoàn. Công tác tuyên truyền, công trình phần việc thanh niên đang được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và tuổi trẻ xã nhà.
Nhìn lại 5 năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên xã nhà đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Ảnh: Đoàn xã tặng quà cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn
Thông qua báo cáo dự thảo báo cáo chính trị cho thấy:
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung tổ chức thực hiện đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền và học tập Nghị quyết, thu hút gần 600 lượt ĐVTN tham gia. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được chú trọng tập trung việc xây dựng đội ngũ cán bộ chi đoàn, đoàn viên ưu tú đủ độ tin cậy để nắm bắt thông tin kịp thời về diễn biến, trạng thái tư tưởng thanh niên.Việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài lý luận chính trị của Đoàn được quan tâm đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ; hình thành bản lĩnh chính trị cho thanh niên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia trên 1.000 lượt ĐVTN tham gia. Từ đó, thanh thiếu nhi xã nhà có nhiều gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm, hành động cụ thể. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được chú trọng thường xuyên như sinh hoạt chuyên đề, thắp nến tri ân; thăm, khám bệnh và vận động tổ chức thăm tặng sổ tiết kiệm quà cho các gia đình chính sách, Mẹ VNAH.... qua đó góp phần bồi dưỡng và định hướng nhân cách cho tuổi trẻ biết sống có lý tưởng, hoài bão, lòng nhiệt huyết với cách mạng, ý thức tự lực tự cường, biết kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn - Hội. Công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc giáo dục thanh thiếu niên vi phạm phạm luật, thanh thiếu nhi chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng được Ban Chấp hành Đoàn xã quan tâm. Hằng năm, Ban Chấp hành Đoàn và Ban công an xã đã tiến hành mở lớp giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó, chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp tài sản. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng 02 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa, văn minh trong thanh niên và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới, phong trào xây dựng Chi đoàn mạnh.... đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng lý tưởng sống và kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên.
Đã xây dựng 5 công trình thanh niên cấp xã với tổng trị giá trên 100 triệu đồng và 200 ngày công lao động của ĐVTN; bên cạnh đó các chi đoàn đã thực hiện được 15 công trình thanh niên cấp thôn với trị giá gần 50 triệu đồng và gần 150 ngày công lao động. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” gắn với phong trào Ba trách nhiệm được triển khai thực hiện, đã khuyến khích, hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo với các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, công vụ. Tăng cường cung cấp thông tin cho đoàn viên thanh niên về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Vận động đoàn viên thanh niên tích cực học tập văn hóa, chuyên môn, chính trị, những kỹ năng giao lưu; bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản lĩnh văn hóa nhằm giúp thanh niên chủ động, tự tin trong hội nhập và giao lưu quốc tế. Tổ chức thăm hỏi thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm đúng mức; trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, định kỳ Đoàn xã đã tổ chức phân loại đoàn viên, xét chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét và đã kết nạp.
Kết quả mà cán bộ, đoàn viên, TTN xã nhà đạt được rất đáng khích lệ và khẳng định rằng, cán bộ đoàn viên thanh niên toàn xã luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nắm bắt kịp thời đường lối quan điểm đổi mới của Đảng; giáo dục, động viên và tổ chức cho đoàn viên, TTN đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Thành tích này xứng đáng để báo cáo trước Đại hội Đại biểu Đoàn xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra vào 18/3/2022 sắp đến./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Các tin cũ hơn:
Hội Nông dân xã Bình Sa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021
Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân
Diển đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa
Hội người cao tuổi xã Bình Sa phát động “ Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021
Bàn giao nhà nhân ái cho hội viên cựu TNXP
Cảm xúc của thế hệ trẻ trước ngày Quốc khánh 2/9
Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Sa nhiệm kỳ 2021- 2026
Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021
Chung tay hưởng ứng “Quỹ phòng chống Covid-19”
Bình Sa tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày