Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2021
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 29/12/2021 .Lượt xem: 40 lượt.
     Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; năm đầy khó khăn thách thức bởi thiên tại, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phứt tạp, khó lường tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Nhân dân.
Nhưng trong năm 2021,được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của huyện ủy, UBND, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Thăng Bình; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã, công tác phối hợp tuyên truyền vận động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng đầy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nên nhìn chung kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và từng bước đổi mới.
Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế đạt 266,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế đạt 10,77%. Cơ cấu ngành kinh tế giảm dần nông, lâm, ngư nghiệp tăng dần công nghiệp, xây dựng- thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.461 tấn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng nên từ đó bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án, công trình đã được phê duyệt.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, duy trì 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bềnh vững. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được thực hiện tốt. Hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Thực hiện tốt các hoạt động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe ng¬ười cao tuổi, gia đình chính sách, người tàn tật, hộ nghèo được tổ chức tốt. Đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, trong năm tổ chức Lễ đón bằng di tích cấp tỉnh: mộ Tiền hiền Tiên Châu và địa điểm thành lập chi bộ Tây Giang-chi bộ Đảng Công sản đầu tiên của huyện Thăng Bình. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác vận động các trường hợp F0, F1, F2 thực hiện cách ly theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tiêm vắcxin cho các nhóm tuổi theo quy định để đạt độ bao phủ vắcxin. Vận động người dân tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch tại Thành phố Hồ Chí MInh và Thành phố Đà Nẳng trên 23 triệu đồng .
Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được ổn định và giữ vững. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn xã. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyển quân có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; chỉ đạo tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu đủ số lượng ở mỗi cấp cơ cấu hợp lý, đảm bảo thành phần. Công tác tổ chức, được tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy từ xã đến thôn, tổ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm hoàn thành công tác phát triển đảng viên, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021.
Có thể nói rằng mặc dù có những khó khăn nhất định do đại dịch Covid-19 nhưng với sự tập trung lãnh đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và sự đồng thuận của Nhân dân nên các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đã đạt, một số chỉ tiêu vượt; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; bộ mặt nông thôn mới được thay da đổi thịt.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, khắc phục những tồn tại hạn chế; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 mà Nghị quyết đã đề ra. Với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập trung phát triển kinh tế; bàn giao mặt bằng để thi công các dự án trọng điểm; phát triển văn hóa lành mạnh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật trự, an toàn xã hội”. Trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo ra các giá trị sản phẩm có giá trị, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi phù hợp; tích tụ tập trung ruộng đất ở những nơi có đủ điều kiện; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi.
2- Vận động người dân hiến đất đai, cây cối, vật kiến trúc để thi công các dự án trọng điểm: Đường Bình Sa đi Bính Tú; tuyến từ đường Võ Chí Công đi Đông Quế Sơn; tuyến từ đường Võ Chí Công đi Bình Tú đây là tuuyến đường huyết mạch liên kết vùng nhằm tạo điều kiện cho phát triển sản xuất. Rà sóat, nâng chất các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để đến quý 3 đề nghị công nhận thôn Bình Trúc đạt thôn kiểu mẫu; quý 4 đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm nhằm, tiến đến lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
3- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước mắt làm tốt công tác thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, đẩy mạnh công tác tiêm vắcxin đạt độ bảo phủ toàn dân, tạo điều kiện, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH; nhưng phải đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trực quan đón tết Nguyên Đán Nhâm Dần -2022. Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp tết Nguyên Đán. Hoàn thành công tác xây dựng trường Mẫu Giáo và trường Tiểu học Trần Phú đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2022.
4- Tập trung công tác tuần tra, ra quân xử lý an toàn giao thông, an ninh trật tự để Nhân dân đón tết cổ truyền an toàn, vui tươi, lạnh mạnh, tiết kiệm. Vận động các gia đình có thanh niên được lệnh gọi nhập ngũ để hoàn thành công tác giao quân năm 2022, làm tốt công tác hậu phương quân đội.
5- Tập trung nâng cao chất lượng, kiện toàn cũng cố, sắp xếp, đổi mới bộ máy từ xã đến thôn, tổ để đi vào hoạt động có hiệu quả nhằm phục vụ nhân dân. Lãnh đạo tốt đại hội Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Dẫu biết rằng năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra. Nhưng với truyền thống anh hùng, cần cù trong lao động của người dân chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã nhà đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ra sức thi đua lao động hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết HĐND đã đề ra trong năm 2022, để xây dựng Bình Sa ngày càng phát triển./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
Đảng bộ xã Bình Sa triển khai quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng
Chi bộ Trường THCS Chu Văn An tổ chức tổng kết
Các tin cũ hơn:
Đảng bộ xã Bình Sa thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Ban Dân vận huyện ủy Thăng Bình khảo sát mô hình dân vận khéo
Huyện ủy Thăng Bình kiểm tra công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy xã Bình Sa
Đảng ủy xã Bình Sa sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng
Đảng bộ xã Bình Sa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
    
1   2   3   4   5   6  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày