Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 29/12/2021 .Lượt xem: 44 lượt.
     Năm 1973, khi vừa tròn 18 tuổi, anh Hoàng Ngọc Phương đã bước chân vào cổng trường sư phạm. 40 năm trong ngành giáo dục với cương vị nhà giáo, năm 1998 làm bí thư chi bộ Trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa; 39 năm tuổi đảng, dù ở cương vị công tác nào đồng chí Hoàng Ngọc Phương cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí: Hoàng Ngọc Phương - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tây Giang, xã Bình Sa
Năm 2015, đồng chí Hoàng Ngọc Phương nghỉ hưu. Đến năm 2016, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ thôn Tây Giang, Đảng bộ xã Bình Sa; năm 2019 được giới thiệu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn (bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn) liên tục cho đến nay. Nhắc đến đồng chí, người dân trong thôn đều chung nhận xét: Ông là một đảng viên, một cựu giáo chức, một Bí thư chi bộ luôn tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì công việc của Đảng, của Nhân dân.
Chi bộ thôn Tây Giang, Đảng bộ xã Bình Sa có 22 đảng viên, toàn thôn có 351 hộ với 1184 khẩu, chia làm 6 tổ đoàn kết; hộ nghèo 14 hộ, hộ cận nghèo 16 hộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2026. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Ngọc Phương luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, đoàn kết hòa nhã; thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên, quần chúng nhân dân để phản ánh với cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc trong nhân dân, do vậy, đồng chí luôn được Nhân dân tin yêu mến phục. Đặc biệt, trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đồng chí luôn khích lệ đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến như việc góp ý vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bản thân đồng chí đã gương mẫu tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của Đảng, qua đó đã phát huy được tính dân chủ, nhiều ý kiến đã được thống nhất. Mọi công việc của của chi bộ, thôn đều được đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai và khi nào đa số đảng viên, người dân đồng thuận thì mới triển khai thực hiện.
Trong sinh hoạt chi bộ đồng chí luôn bán sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định 05-QĐi/HU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ đồng chí chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Ban hành Quy chế làm việc của chi bộ và tổ chức thực hiện theo Quy chế đề ra thường xuyên duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng nên tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 80%.
Không chỉ lồng ghép tuyên truyền các luật, văn bản của cấp trên trong cuộc họp chi bộ, đồng chí còn tuyên truyền, phân tích cho đảng viên hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp đảng viên và nhân dân trong thôn nhận thức được trách nhiệm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư văn hóa, đồng chí đã phát huy tốt vai trò đứng đầu, sát cánh cùng tập thể chi ủy, chi bộ vận dụng sáng tạo trong việc chỉ đạo ở chi bộ mình, không ngại khó khăn, gian khổ, “nói đi đôi với làm”. Cùng chi bộ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vận động bà con chăm lo xây dựng gia đình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thôn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Là người lãnh đạo, 39 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng đồng chí luôn trăn trở làm thế nào để giữ vững truyền thống tốt đẹp của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng chí luôn duy trì hội ý thường xuyên trong Chi ủy, gặp gỡ trao đổi công việc với tổ trưởng để nắm tình hình và trao đổi về công việc để nhân dân thực hiện; tạo mọi điều kiện, động viên quần chúng hăng hái tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội, thi đua phát triển kinh tế. Thành tích nhiều năm liền là chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thôn Tây Giang 5 năm liền đạt thôn văn hóa cấp huyện; 97% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; đảm bảo sự đoàn kết, hòa thuận trong nhân dân, trong từng gia đình, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Nhân dân chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp cây cối vật kiến trúc thi công công trình kênh Tứ Sơn để đưa nước về phục vụ sản xuất. Các phong trào thi đua yêu nước phát động đã được chi bộ hưởng ứng tích cực, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, đồng chí đã cùng với tập thể vận động trên 1 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẳng gặp khó khăn do đại dịch, vận động trên 10 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 của xã. Riêng cá nhân đồng nhiều năm liền được chi bộ bình chọn là đảng viên tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các cấp tặng nhiều giấy khen trong quá trình công tác. Gia đình đồng là gia đình văn hóa tiêu biểu, các con cháu thành đạt, sống và làm việc theo pháp luật. 17 năm liền làm bí thư chi bộ trường tiểu học Trần Phú, 8 năm liền làm bí thư chi bộ thôn Tây Giang đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do tuổi đã cao, đồng chí muốn để các đồng chí khác làm công việc này, nhưng nhân dân tin tưởng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tín nhiệm đồng chí tiếp tục tham gia làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Sự tín nhiệm này là động lực để đồng chí tiếp tục càng phải cố gắn thật nhiều để có những đóng góp cho sự phát triển chung của xã Bình Sa.
Nói về Bí thư chi bộ thôn Tây Giang, đồng chí Trần Ngọc Thọ - Bí thư Đảng ủy xã Bình Sa, huyện Thăng Bình cho biết: Đồng chí Hoàng Ngọc Phương là một Bí thư điển hình, xuất sắc, một cán bộ mẫu mực, một đảng viên tận tụy, gương mẫu; là tấm gương sáng về “nói và làm”. Bà Huỳnh Thị Hai- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa nhận xét về đồng chí Hoàng Ngọc Phương: Với vai trò là Trưởng ban công tác mặt trận thôn, đồng chí là người nhiệt tình, chăm lo đến đời sống người dân, biết dựa vào dân, phát huy dân chủ, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân tín nhiệm.
Chúng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng Kết luận hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của BCHTTW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ là nơi quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, vai trò của người đứng đầu chi bộ được phát huy thì góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh./.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày