Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 07/09/2021 .Lượt xem: 58 lượt.
     Trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới, nhiệm vụ xây dựng Đảng đã được đề cập một cách thường xuyên và toàn diện; qua các kỳ đại hội Đảng ta đều quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.
Tại Đại hội X đã đề ra “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”; Đại hội XI “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”; Đại hội XII nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt Đại hội đã nêu bật những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã mang lại kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở để “Đảng ta giữ vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới. Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Ảnh: Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 Đảng bộ xã
Tiếp tục truyền thống và kế thừa tinh thần của các đại hội trước đó, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đại hội đã đặt ra yêu cầu đầu tiên là cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hạt nhân, quan trọng vì Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đặc biệt là Đảng lãnh đạo, giới thiệu những đảng viên ưu tú của mình ứng cử vào các vị trí chủ chốt của Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh còn giúp cho Đảng có được mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; đáp ứng ngày càng tốt hơn sự kỳ vọng, xứng đáng với sự gửi gắm niềm tin của nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Ảnh: Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng bàn giải pháp thực hiện NQ Đảng bộ năm 2021
Tại Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ 14 công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm cấp bách và hàng đầu. Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với Nhà nước; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng. Đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo Nhà nước, nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội, nhưng không xa rời sự lãnh đạo của Đảng.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng cơ cấu hợp lý, sớm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.
Để đáp ứng được sự gửi gắm niềm tin của nhân dân, Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phải thật sự là đảng chân chính, cách mạng, “là đạo đức, là văn minh”, mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, thành tâm học hỏi quần chúng nhân dân, dựa vào nhân dân để cùng xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ, phát triển Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh có như vậy thì mới thật sự là Đảng cầm quyền./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội chi bộ quân sự xã Bình Sa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH SA, HUYỆN THĂNG BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ 4 TỐT”, ĐẢNG VIÊN 4 TỐT”
Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Trường Trần Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Bình Trúc, Cổ Linh chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Tây Gaing chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Châu Khê, xã Bình Sa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng bộ Bình Sa tổ chức Đại hội chi bộ
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ban Dân vận huyện ủy Thăng Bình khảo sát mô hình dân vận khéo
Huyện ủy Thăng Bình kiểm tra công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy xã Bình Sa
Đảng ủy xã Bình Sa sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng
Đảng bộ xã Bình Sa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
Đảng ủy xã Bình Sa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể xã Bình Sa
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày