Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 30/08/2021 .Lượt xem: 67 lượt.
     Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ở góc độ văn hóa, lối sống đẹp được nhân lên, tình thân ái, đoàn kết cộng đồng được đề cao; lòng tự tôn, tự hào dân tộc ngày càng được thể hiện rõ; tư duy sáng tạo, dám nghĩa, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm khiến con người phát triển toàn diện hơn.
Hai năm qua, sống trong trạng thái “bình thường mới” trước đại dịch Covid-19 hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới, người Việt Nam có quyền tự hào với thành tích chống dịch đã đạt được. Trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, xã hội ghi nhận nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”; từ chiếc máy ATM phát gạo miễn phí cho người rơi vào hoàn cảnh yếm thế, khó khăn cho đến những chiến dịch quyên góp, chung tay góp sức cùng Chính phủ đương đầu với dịch bệnh. Trong đó có nhiều phong trào tự phát, nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo. Trong trận bão lũ lịch sử tại miền trung diễn ra năm 2020, ngoài chứng kiến những thiệt hại to lớn về vật chất và sinh mạng con người, chúng ta còn thấy sự đoàn kết, tấm lòng tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, tình đồng chí tỏa sáng, rộng mở. Lối sống đẹp, một trong nhiều biểu hiện của việc học và làm theo gương Bác đã diễn ra một cách tự nhiên trong cộng đồng.
Học theo tấm gương Bác, hệ thống chính trị từ của xã ngày càng làm tốt hơn những nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác. Trong đó, có công tác cải cách hành chính; phát huy dân chủ; hổ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống; công tác tuyên truyền vận động... Từ đó sự hài lòng của người dân đối với chính quyền ngày càng được nhân lên qua những việc làm có trách nhiệm; qua những chương trình hành động hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của nhân dân. Rất nhiều phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi trong đó có sự góp sức, ủng hộ nhiệt tình của người dân. Có thể thấy rõ nhất trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của những cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hiến đất, góp tiền của, ngày công lao động. Trong nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục, y tế, công tác xây dựng Đảng…Tất cả những thành công và kết quả đó đã khẳng định ý nghĩa, sức sống của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Song, bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng chưa thể hài lòng khi đây đó vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ... Chính vì vậy mà Kết luận nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Trong thực tế những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã được các cấp ủy đảng triển khai đến từng tổ chức đảng với nhiều hình thức, cách làm phong phú; công tác kiểm tra, giám sát, cũng được tiến hành thường xuyên đấu tranh, ngăn ngừa từ xa những biểu hiện suy thoái của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, những nội dung công việc cần phải được triển khai mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, gắn chặt với thực tiễn để đạt hiệu quả rõ nét hơn. Nhất là quá trình triển khai, cần thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Song song với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ kịp thời những cá nhân, tập thể có việc làm tốt, nhân rộng điển hình hay, cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 02 phần, phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là việc làm thiết thực do vậy mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Các tin cũ hơn:
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày