Chi tiết tin
Di tích lịch sử - Nghệ thuật
Chi bộ Tây Giang – Chi bộ Đảng đầu tiên được xếp hạng di tích
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 12/08/2021 .Lượt xem: 72 lượt.
     Trong thời điểm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Bình Sa cùng với nhân dân cả nước ra sức đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, thì một tin vui đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà đó là UBND Tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với “Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang – Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình”, đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ đối với địa phương mà cũng là niềm vui chung của huyện Thăng Bình. Sau 5 năm lập hồ sơ, mở hội thảo khoa học, nhiều lần làm việc, nhiều lần bổ sung tư liệu…đến nay chính thức đã có Quyết định công nhận di tích cấp tỉnh.
 
     
Theo hồ sơ di tích:….Cuối năm 1936, hội nghị thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm: Nguyễn Trác, Trần Ngọc Giới, Nguyễn Thúy, Nguyễn Thành Hãn, Nguyễn Đức Thiệu, Nguyễn Ngọc Kinh, Phan Xuân Hoàng, do đồng chí Nguyễn Trác làm Bí thư, phân công ủy viên phủ trách các phủ huyện, phát triển cơ sở đảng, nhanh chóng mở rộng các hoạt động biến tướng để thúc đẩy phong trào. Hiệu sách Việt Quảng được thành lập ở Đà Nẵng, trung tâm lưu hành sách báo tiến bộ để các huyện mua về thành lập các tủ sách, cổ động phong trào đọc sách, báo tiến bộ ở địa phương mình. Ở Thăng Bình, tại xã Bình Sa trong thời gian trước đó do quen biết việc làm ăn với đồng chí Trần Học Giới (quê ở Bến Ván, Tam Kỳ, ông là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam trong những năm 1933 đến 1937), nên đồng chí Hoàng Tánh đã nhiều lần vào Bến Ván, Tam Kỳ gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn dần dần đồng chí Hoàng Tánh được giác ngộ cách mạng. Từ nguyên nhân trên mà năm 1936 sau khi ra tù, đồng chí Trần Học Giới bắt đầu liên lạc với đồng chí Hoàng Tánh và qua đó, đồng chí Hoàng Tánh đã tuyên truyền, vận động tập hợp rộng rãi các thanh niên tham gia hoạt động. Trong thời gian đầu vận động đồng chí Hoàng Tánh đã vận động được 3 đồng chí; Nguyễn Niệm (quê Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), Nguyễn Giai (Giáo Ngẫu người Hòa Tây, Tam Kỳ) và đồng chí Trương Thành Đồng (Thôn Tiên Đỏa, Bình Đào, Thăng Bình) là những người có chuyên môn về khám, chữa bệnh cùng chung vốn mở tiệm bán thuốc Đông y và tổ chức Hội đọc sách , lấy tên gọi là “Nghĩa Hòa Đường” và địa điểm đặt tại nhà ông Trịnh Phương, tại chợ Tây Giang, xã Bình Sa. Khi hiệu thuốc Đông y “Nghĩa Hòa Đường” ra đời với hoạt động công khai là khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc cho nhân dân, uy tín của “Nghĩa Hòa Đường” ngày một lang rộng, nhân dân khắp nơi khắp nơi đến để khám, chữa bệnh, đây là nơi cho nhiều người lui đến, trong đó có không ít là sĩ phu yêu nước. Thực chất bên ngoài hiệu thuốc Đông y “Nghĩa Hòa Đường” là khám, chữa bệnh cho nhân dân nhưng bên trong là cơ sở hoạt động cách mạng, là nơi đánh lạc hướng bọn địch để gặp gỡ, nắm thông tin thông qua việc trực tiếp đi khám và chữa bệnh cho bệnh nhân ở một số nơi trong và ngoài xã. Đây là điểm hẹn gặp gỡ với nhiều người có tư tưởng tiến bộ ở trong xã và một số các xã khác như Bình Hải, Bình Nam, Bình Triều... , đồng thời cũng tại nơi đây lúc bấy giờ giao thông đi lại ngoài đường bộ thì còn có đường thủy, mà chợ Tây Giang nằm ngày trên bờ của con sông Trường Giang, bên kia bờ là xã Bình Hải, chợ Tây Giang được hình thành từ rất sớm, nơi đây lúc bấy giờ sầm uất người buôn bán, chợ lúc nào cũng đông người mà nhà ông Trịnh Phương nằm ngày tại chợ và đây chính là địa điểm thuận lợi để che mắt bọn địch để “ Nghĩa Hòa Đường” hoạt động và dễ dàng tập hợp đảng viên và sách báo của hiệu sách Việt Quảng một phần được lưu hành thông qua “Nghĩa Hòa Đường”. Như vậy, “Nghĩa Hòa Đường” là tổ chức biến tướng đầu tiên của Bình Sa tổ chức để che mắt bọn địch tiện bề hoạt động và thu hút, giác ngộ được nhiều thành niên tiến bộ hướng đến cách mạng, đặc biệt các đồng chí Nguyễn Thế Tạo, Nguyễn Hữu Chỉnh sau khi tham gia đã có nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền bên ngoài tạo ấn tượng tốt đẹp, giác ngộ tinh thần, lôi cuốn hơn nữa các thành phần tiến bộ trong xã đến với cách mạng như các đồng chí: Nguyễn Tân (Hương Sang), Nguyễn Quang Châu, Phạm Hưng, Huỳnh Tuấn, Hồ Công Cẩn, Nguyễn Huệ, Vũ Khắc Hoan, Hồ Đắc Bích, Nguyễn Cầu....Xét thấy “Nghĩa Hòa Đường” ra đời và hoạt động mạnh mẽ, đảm bảo đủ điều kiện để thành lập tổ chức Đảng nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đồng chí Trần Học Giới (là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam trong những năm 1933 đến 1937) quyết định thành lập chi bộ Đảng Tây Giang vào ngày 19/6/1936 là chi bộ đảng đầu tiên huyện Thăng Bình tại nhà ông Trịnh Phương, đầu tiên gồm các đồng chí: Nguyễn Niệm, Nguyễn Ngẫu và Hoàng Tánh, đồng chí Nguyễn Niệm được cử làm Bí thư chi bộ, chi bộ Tây Giang là chi bộ ra đời đầu tiên tại huyện Thăng Bình, đây là sự kiện quan trọng, đánh giá bước chuyển biến căn bản về phong trào đấu tranh của nhân dân xã Bình Sa nói riêng và nhân dân huyện Thăng Bình nói chung có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản, và từ đây, hoạt động của chi bộ Tây Giang đã có ảnh hưởng đến các vùng Đông Nam huyện Thăng Bình và một số địa phương giáp Tam Kỳ, đóng góp tích cực vào phong trào của huyện trong những năm 1936-1939. Vào thời gian cuối năm 1936, các đồng chí lãnh đạo chi bộ Tây Giang tại “Nghĩa Hòa Đường” nhận thấy cần phải tiếp tục mở rộng và thành lập các chi bộ khác tại xã Bình Sa để lãnh đạo quần chúng nhân dân. Do vậy mà đồng chí Hoàng Tánh đã tổ chức nói chuyện với một số thanh niên gần 20 người ở làng An Thạch, An Tráng và Tam Hiệp tại nhà đồng chí Nguyễn Thế Tạo về tình hình trong và ngoài nước, về nhiệm vụ của thanh niên, của những người yêu nước Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để mở rộng tuyên truyền giáo dục cho thanh niên nhằm vạch trần chính sách thuộc địa phản động của thực dân Pháp và phong kiến; bệnh vực quyền lợi của quần chúng; tranh thủ lôi cuốn thanh niên tiến bộ vào cuộc đấu tranh chống phản động thuộc địa, đòi các quyền tự do dân sinh, dân chủ. Sau hoạt động này, đồng chí Hoàng Tánh và các đồng chí trong “Nghĩa Hòa Đường” tiếp tục tổ chức cuộc vận động mua và đọc sách báo tiến bộ, trong số những người nòng cốt, tích cực hưởng ứng là các đồng chí đã được giác ngộ như đã nêu trên và đến các đồng chí Kiều Thi, Kiều Đôn (Tiên Đỏa), sau đó, đến năm 1938 có thêm đồng chí Võ Phụng (Vũ Duy Đề), Nguyễn Quang (Tân Hưng) và một số đồng chí khác. Tuy vậy, hội đọc sách báo tiến bộ không dừng lại ở “Nghĩa Hòa Đường” Tây Giang, mà tiếp theo trong những năm 1937 đầu năm 1938, đồng chí Nguyễn Thế Tạo liên lạc với đồng chí Hoàng Tánh và các đồng chí trong “ Nghĩa Hòa Đường” tổ chức thành Hội đọc sách báo tiến bộ ở An Thạch với 22 hội viên, trong đó có các đồng chí Nguyễn Thế Tạo, Nguyễn Hữu Chỉnh, Phạm Hưng, Nguyễn Quang Châu là những người đã tham gia khá sớm và làm nòng cốt của phong trào sau này....
Việc công nhận “Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Gaing – Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình” là di tích cấp tỉnh, cùng với 163 Mẹ Việt Nam anh hùng; 676 Liệt sĩ; 35 thương bệnh, binh (còn sống); 183 người có công cách mạng; 31 tù đày… một lần nữa chứng minh rằng Nhân dân Bình Sa đã chiến đấu bất khuất, kiên trung, hy sinh xương máu để dành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Sa quyết tâm giữ vững nền độc lập, xây dựng CNXH vì hạnh phúc của Nhân dân./.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Vài nét về Di tích lịch sử cấp tỉnh: Mộ Tiền hiền làng Tiên Châu
MÙA CHẠP MẢ
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày