Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 14/07/2021 .Lượt xem: 90 lượt.
     Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, trong đó có giám sát đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Thực tiễn hoạt động của Đảng cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra phải gắn với công tác giám sát. Trong công tác giám sát, cần tập trung giám sát đối với cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý, vì đây là đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
Xuất phát từ nhiệm vụ đó, trong năm 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bình Sa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong năm Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 3 chi bộ, 3 đảng viên là bí thư chi bộ (Bình Trúc, Cổ Linh và Chu Văn An) và giám sát 2 chi bộ, 2 đồng chí bí thư chi bộ (Mẫu Giáo, Tây Giang). UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 2 chi bộ và 2 đồng chí bí thư chi bộ (Châu Khê và Trần Phú). Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí phó bí thư chi bộ Quân Sự đồng thời đề nghị Đảng ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; kiểm tra 9 đảng viên ở 2 chi bộ đồng thời đề nghị cấp trên cho ra khỏi đảng 9 đồng chí. UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới, cụ thể: đã kiểm tra 4/9 chi bộ và bộ phận quản lý tài chính Đảng ủy. Đã tiến hành giám sát 3 chi bộ và 3 đồng chí bí thư chi bộ đối với chi bộ (Tiên Đỏa, Tây Giang, Mẫu Giáo).Công tác giám sát của Đảng ủy, UBKT đã góp phần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Long - PBTTT Đảng ủy xã dự kiểm tra chi bộ Tây Giang
Trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thực sự vẫn là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cấp ủy đảng và UBKT đảng ủy phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Trong đó, phải tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha.
Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, nhất là giám sát đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, trong thời gian tới, cấp ủy, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên về công tác giám sát của Đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát.
Công tác giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện; mở rộng phạm vi, nội dung, đối tượng giám sát, tập trung giám sát những nội dung mới của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nề nếp, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện đồng bộ việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy và UBKT từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định đối tượng giám sát đến khâu tổ chức thực hiện; giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, chú ý các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; chọn thời điểm giám sát để hiệu quả cao. Đồng thời, chủ động kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát; tập trung giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; gắn công tác giám sát với việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời, kiện toàn UBKT, phát huy tinh thần cải tiến lề lối, phong cách làm việc; nêu cao vai trò, trách nhiệm; thực hiện thường xuyên việc trao đổi, cung cấp thông tin, kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, UBKT với các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác giám sát, có như vậy thì công tác KTGS của Đảng mới mang lại hiệu quả cao./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội chi bộ quân sự xã Bình Sa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH SA, HUYỆN THĂNG BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ 4 TỐT”, ĐẢNG VIÊN 4 TỐT”
Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Trường Trần Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Bình Trúc, Cổ Linh chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Tây Gaing chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Châu Khê, xã Bình Sa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng bộ Bình Sa tổ chức Đại hội chi bộ
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đảng bộ xã Bình Sa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
Đảng ủy xã Bình Sa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể xã Bình Sa
Đảng ủy Bình Sa nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới
Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày