Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 19/05/2021 .Lượt xem: 143 lượt.
     Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ xã Bình Sa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đảng bộ xã hiện có 176 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; củng cố, phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ (thôn Châu Khê)
Đảng ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của BBTTW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của BTCTW về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 80% trở lên. Hàng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2020, Đảng ủy đã cử 1 đồng chí tham gia lớp trung cấp chính trị tập trung, 3 đảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức đảng viên mới, cử 6 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 3 đảng viên; thành lập chi bộ Công an. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Năm 2020, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 9 tổ chức đảng và 11 đảng viên, đã xem xét kỷ luật 1 đảng viên vi phạm.
Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh tế phát triển, xã có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Trần Ngọc Thọ - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã cho biết: Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2020, kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị Nông - lâm - ngư nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ tương ứng là 42,3% - 35,1% - 22,6%; thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,38%, giảm 03 hộ so với năm 2019, 33 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,74%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp về dự sinh hoạt với các chi bộ nhằm tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo để hoàn thành tốt Nghị quyết mà Đảng bộ đã đề ra./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội chi bộ quân sự xã Bình Sa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH SA, HUYỆN THĂNG BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ 4 TỐT”, ĐẢNG VIÊN 4 TỐT”
Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Trường Trần Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Bình Trúc, Cổ Linh chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Tây Gaing chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Châu Khê, xã Bình Sa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng bộ Bình Sa tổ chức Đại hội chi bộ
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
Đảng ủy xã Bình Sa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể xã Bình Sa
Đảng ủy Bình Sa nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới
Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bình Sa trước thềm Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Dấu ấn một nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ xã Bình Sa
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày