Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 17/05/2021 .Lượt xem: 102 lượt.
     Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Bình Sa đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cũng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt: Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan; tài liệu do Ban Tuyên giáo do Ban tuyên giáo huyện ủy Thăng Bình cung cấp; tài liệu tham khảo hằng tháng, cuốn thông tin nội bộ...
Đảng ủy đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng. Trong 05 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức nhiều hội nghị, với 80% số đảng viên tham gia học tập. 100% chi bộ xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đối với cán bộ công chức, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đảng viên giữ các chức danh ở thôn, chi hội trưởng các đoàn thể… Xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện.
Làm tốt công tác tuyên truyền: Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong Nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ, đảng viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hằng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, để nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình, tấm gương điển hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đài truyền thanh của xã đã mở chuyên mục “học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên phát trên đài truyền thanh xã.
Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp: Việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Qua học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị. Sau học tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đăng ký các nội dung học tập và làm theo đạt tỷ lệ cao; các hoạt động đăng ký dần đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Đảng ủy xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Các chi bộ chỉ đạo đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ. Giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc tại địa phương, không để nảy sinh “điểm nóng”, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận cao.
Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác kiểm tra giám sát: Song song với việc thực hiện Chỉ thị 05 gắm với công tác KTGS được Đảng ủy xã Bình Sa tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ thường xuyên KTGS các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời phát hiện, xử lý, kỷ luật những vi phạm của tập thể và cá nhân. Trong 5 năm qua Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 45 tổ chức Đảng; 50 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 đảng viên; đề nghị cấp trên kỷ luật 2 đảng viên và ra khỏi đảng 9 đảng viên.

Ảnh: Mô hình trồng dưa hét mỹ nhân mang lại hiệu quả kinh tế
Nhiều mô hình hay, cách làm mới: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trên địa bàn xã. Các chi bộ, cơ quan căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều cách làm hay sáng tạo, thiết thực hiệu quả: Về phát triển kinh tế đã có những mô hình kinh doanh hiệu quả, sản xuất chăn nuôi giỏi như: Mô hình nuôi gà của thanh niên Đặng Văn Sỹ; dầu tràn “Linh Vũ; của chị Nguyễn Thị Nguyệt sản phẩm ocop đạt 3 sao; mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá của anh Châu Văn Tống; tổ hợp tác trồng cây dượt liệu (cây tràm) của anh Lê Văn Minh; mô hình chuyển đổi trồng đất kém hiệu quả sang trồng dưa hét mỹ nhân tại thôn Tây Giang…hằng năm thu nhập trên 300 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 đến 8 lao động tại địa phương; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân đã hiến hàng nghìn mét đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Mô hình dân vận khéo được duy trì và phát huy có hiệu quả như thắp sáng đường quê; tiếng loa an ninh; câu lạc hộ gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...Nhiều cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Lê Xuân Đây, Trần Hữu Lự, Liên Văn Cường...
Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua tại xã Bình Sa là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2026 đã đề ra./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Các tin cũ hơn:
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức Hội nghị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày