Chi tiết tin
Công tác xây dựng chính quyền
Bình Sa phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 23/09/2020 .Lượt xem: 200 lượt.
     Thực hiện sự chỉ đạo của Ban dân vận huyện ủy Thăng Bình, về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2020. Đồng thời ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo của xã gồm 21 thành viên và kiện toàn khi có thay đổi thành viên chủ chốt; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đều ban hành công văn chỉ đạo và nhân rộng mô hình dân vận khéo. Định kỳ 6 tháng, năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện phong trào dân vận khéo trên địa bàn xã. Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy chính là cơ sở quyết định những thành công nhất định trong thực hiện dân vận khéo ở xã Bình Sa.
Trong phong trào dân vận khéo, lực lượng “chủ công” là Khối Dân vận Đảng ủy. Trong 5 năm, Khối Dân vận Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện dân vận khéo. Hằng năm, để công tác dân vận khéo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, Khối dân vận ban hành kế hoạch để chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình, xây dựng chương trình công tác chỉ đạo phong trào, đề ra kế hoạch kiểm tra kết quả phong trào thi đua, công văn về việc đẩy mạnh phong trào thi đua, báo cáo về nội dung phong trào thi đua xây dựng mô hình, phân công các đồng chí thành viên của khối chỉ đạo, theo dõi mô hình dân vận khéo. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hàng năm đều đưa nội dung xây dựng mô hình dân vận khéo vào chương trình công tác năm, tiến hành đăng ký, xây dựng mô hình dân vận khéo.
Trong năm 5 qua với sự nổ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn xã đã có 10 mô hình dân vận khéo tiêu biểu như mô hình: Thu gom rát thải, 5 không 3 sạch, chi hội phụ nữ kiểu mẫu của Hội LHPN xã; thắp sáng đường quê của Đoàn TN; tiếng loa an ninh, tái hòa nhập cộng đồng của Công an xã; Câu lạc bộ bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, trồng sen kết hợp nuôi cá của Hội ND; khu dân cư không rải vàng mã khi đưa tang, khu dân cư không khiếu kiện đông người vượt cấp trái pháp luật của UBMTTQ xã . Mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể đã biết lựa chọn mô hình thiết thực, biết “chọn điểm, chọn nội dung, chọn việc, chọn khâu, chọn phương pháp”, biết “dựa vào dân, phát huy dân chủ, huy động sức dân” để chỉ đạo xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao, được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực. Các mô hình này đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Sự lan tỏa của phong trào đã làm nên các mô hình mang tính cộng đồng, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của đông đảo bà con nhân dân cho công tác xã hội.

(Ảnh:Mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá của hội ND xã được xây dựng năm 2020)
Như vậy, qua 5 năm, việc thực hiện xây dựng mô hình dân vận khéo ở xã Bình Sa đã đạt được những thành tựu nhất định. Thông qua đó, nền kinh tế của xã đã có bước phát triển khá, văn hóa có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được củng cố bền chặt. Những thành tựu đó cũng mới chỉ là bước đầu, tuy nhiên đã thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hòa mình của các tầng lớp nhân dân, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá...
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong phong trào dân vận khéo vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Nhận thức, trách nhiệm của một số ít chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, còn chưa cao; thiếu quan tâm đôn đốc chỉ đạo. Phong trào dân vận khéo chưa mạnh, chưa đồng đều. Việc chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, quy trình xây dựng mô hình chưa chặt chẽ, việc chọn các mô hình chưa sát, chưa thật sinh động, thiết thực, sức lan tỏa chưa mạnh...
Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nêu trên chính là giải pháp cấp bách và yêu cầu đầu tiên để thực hiện dân vận khéo trên địa bàn xã trong thời gian tới. Theo đó, UBND xã, mặt trận và các đoàn thể, chi bộ cần thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, đảm bảo sâu sát, thiết thực, hiệu quả, bám vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các điều kiện cụ thể, các vấn đề đặt ra tại địa phương, để triển khai xây dựng mô hình, điển hình. Kết hợp hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng điển hình.
- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Khối dân vận, Mặt trận, các đoàn thể huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai cụ thể để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Những quy định về thôn và bầu cử Trưởng thôn ( Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Xã Bình Sa triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027
Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên và các xã cánh đông huyện Thăng Bình.
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xã Bình Sa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xã Bình Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Xã Bình Sa làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Bình sa khóa XII
Xã Bình Sa bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021
Thông tin về cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021 của 5 thôn trên địa bàn xã Bình Sa
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Xã Bình Sa công bố Quyết định thành lập, sáp nhập thôn
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày