Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 18/03/2020 .Lượt xem: 397 lượt.
     Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.
Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 24/10/2016 triển khai thực hiện; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy Thăng Bình, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, mặt trận và các đoàn thể, xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng năm, các chi bộ đều chú trọng lựa chọn từ 2-4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên, công chức đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, các chi bộ, cơ quan đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ hằng năm.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ tiếp tục được duy trì và phát huy. Năm 2019, Ban Thường Đảng ủy xác định nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các chi bộ duy trì việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy, chính quyền luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "nói đi đôi với làm"; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Mô hình thắp sáng đường quê của TN được duy trì thường xuyên
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, trong xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở. Theo đó, UBND xã đã xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quy định rõ quy trình giải quyết công việc, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân; làm tốt công tác tiếp công dân; niêm yết đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình tại trụ sở làm việc. Các hồ sơ công việc của tổ chức và công dân được xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn.
Một trong số những vấn đề được quan tâm chỉ đạo giải quyết đạt hiệu quả cao như việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; việc ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; việc thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…tổ chức thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng. Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thể hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
Qua 4 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn xã, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, Ban Thường Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 (khoá XII) đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện./. 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Các tin cũ hơn:
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Trưởng Ban công tác Mặt trận gương mẫu, tận tụy với công việc
Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức Hội nghị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chuyển biến ở Bình Sa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày