Chi tiết tin
Công tác xây dựng chính quyền
Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Bình sa khóa XII
Tác giả: Châu Phải .Ngày đăng: 27/12/2019 .Lượt xem: 246 lượt.
     Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tiến hành kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, nhằm mục đích thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, bàn và quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020; đánh giá tình hình thực hiện thu-chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, xem xét phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2019, quyết nghị chương trình hoạt động năm 2020; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác theo Luật định.
Năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Bình Sa đã bám sát Nghị quyết đề ra, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, tổng giá trị kinh tế đạt 225,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 9,69%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; duy trì và nâng chất 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, có 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; 11 tộc được công nhận tộc văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94,86%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%; các chính các an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được thực hiện chu đáo; Quốc phòng an ninh được ổn định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế yếu kém, làm rõ những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết vè phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2020; nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020; nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2020 và Nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát chuyên đề năm 2020./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Những quy định về thôn và bầu cử Trưởng thôn ( Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Xã Bình Sa triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027
Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên và các xã cánh đông huyện Thăng Bình.
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xã Bình Sa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xã Bình Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Xã Bình Sa bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021
Thông tin về cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021 của 5 thôn trên địa bàn xã Bình Sa
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Xã Bình Sa công bố Quyết định thành lập, sáp nhập thôn
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã
Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 10
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Ngữ làm việc tại xã Bình Sa
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày