Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
Tác giả: Châu Phải .Ngày đăng: 28/10/2019 .Lượt xem: 584 lượt.
     Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những mục tiêu đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sa hiện nay là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó có việc nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Quang cảnh Ngày hội khu dân cư thôn Cổ Linh năm 2018
Quan tâm chỉ đạo toàn diện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Sa đã chủ động tham mưu với cấp uỷ có các văn bản chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương; chủ động mời các đồng chí lãnh đạo huyện, xã về dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân địa phương. Hầu hết, các khu dân cư đều trang trọng tổ chức Ngày hội, trong đó trên 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Trong phần lễ, sau khi ôn lại Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư tiến hành tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy ước cộng đồng; những công việc, chỉ tiêu cụ thể mà ngày hội năm trước đã đề ra (đoàn kết phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giúp nhau hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh)... Đồng thời, thảo luận, đưa ra các giải pháp phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Các khu dân cư đã tổ chức bình bầu, xét công nhận các danh hiệu “Tộc văn hoá”, “Gia đình văn hóa”... Qua đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc vận động, làm cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có sức lan toả sâu rộng.
Ngày hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn, tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập... Nhiều khu dân cư đã tổ chức bữa cơm thân mật gắn bó tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia phát triên kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
Trong phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian tiêu biểu cho từng nét đẹp văn hóa tại mỗi cộng đồng dân cư được tổ chức sôi nổi, từ kéo co, nhảy bao bố… đến giao lưu bóng chuyền, cờ tướng giữa các tổ đoàn kết trong khu dân cư. 
Với những hoạt động thiết thực, sinh động cùng các nội dung phong phú, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Thông qua Ngày hội, các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; qua đó, góp phần nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, nhiều khu dân cư đã huy động được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của những người con xa quê, các doanh nghiệp, nhân dân góp sức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xây mới hoặc nâng cấp các công trình công cộng, công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế văn hóa...
Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lấy thôn, tổ là địa bàn trọng tâm triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động. Thông qua xây dựng các mô hình, các phong trào như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân; mô hình “Năm không ba sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; chương trình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên... Các tổ chức thành viên chủ động xây dựng và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới và 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; bộ mặt nông thôn đổi mới trên cả 3 lĩnh vực, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn hiên nay, Ủy ban Mặt trận TQVN xã cùng các Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, có sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chỉ đạo thống nhất của Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp và coi đây là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý được tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân hăng hái sản xuất. Phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên của mình tham gia tổ chức, thực hiện các nội dung của Ngày hội.
Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, làm cho đông đảo người dân hiểu hơn về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về những kết quả đạt được trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những gương người tốt, việc tốt…
Thứ ba, việc tổ chức Ngày hội cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp. Phần lễ và phần hội đảm bảo yêu cầu vui tươi, phấn khởi, trang nghiêm, trang trọng, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Trong đó phần lễ cần chú ý đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn. Thời gian phần lễ không nên vượt quá 90 phút. Phần hội nên tổ chức ở khu dân cư trước khi diễn ra Ngày hội để mọi người trong khu dân cư có điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết” cho phù hợp.
Thứ tư, tiếp tục nâng cao nhận thức, hướng dẫn về nội dung, cách tổ chức cho cán bộ các Ban công tác Mặt trận về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Thành công của Ngày hội sẽ tạo thêm niềm tin trong quần chúng nhân dân và là động lực cho những người làm công tác Mặt trận ở khu dân cư./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Ra mắt Câu lạc bộ thiện nguyện “ Mầm xanh hy vọng” xã Bình Sa
Chi hội Phụ nữ, chi hội Thanh niên thôn Châu Khê sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội
Chi hội nông dân thôn Bình Trúc, xã Bình Sa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tổng kết công tác Hội năm 2019
Xã Bình Sa tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi và chúc thọ, mừng thọ cho các cụ trong các độ tuổi
Bế giảng lớp đào tạo nghề nuôi tôm cho nông dân xã Bình Sa
Hội người cao tuổi xã Bình Sa tổ chức giao lưu văn nghệ và thể dục dưỡng sinh
Bàn giao nhà nhân đạo cho hộ khó khăn tại xã Bình Sa
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦN CẤP ỦY CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri xã Bình Sa
Khai giảng lớp đào tạo nghề nuôi tôm thẻ chân trắng cho lao động nông thôn tại xã Bình Sa
    
1   2   3   4   5   6  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày