Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
1 Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ
2 Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
3 Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
4 Thẩm định hồ sơ xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
5 Xác nhận hồ sơ đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
6 Thẩm định hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
7 Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
8 Xác nhận hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
9 Xác nhận hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
10 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
11 Xác nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
12 Xác nhận hồ sơ xin xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
13 Thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất
14 Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
15 Thẩm định hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
16 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
17 Thôi làm hòa giải viên cấp xã
18 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải cấp xã
19 Bầu hòa giải viên cấp xã
20 Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi
21 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
22 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
23 Đăng ký lại khai tử
24 Đăng ký lại kết hôn
25 Đăng ký lại khai sinh
26 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
27 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
28 Đăng ký chấm dứt giám hộ
29 Đăng ký giám hộ
30 Đăng ký khai tử lưu động
31 Đăng ký kết hôn lưu động
32 Đăng ký khai sinh lưu động
33 Đăng ký khai tử
34 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
35 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
36 Đăng ký kết hôn
37 Đăng ký khai sinh
38 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
39 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
40 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
41 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
42 Chứng thực Di chúc
43 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
Đang tải dữ liệu ...
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày