Xây dựng Nông thôn mới
Kết quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Sa
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên địa bàn xã Bình Sa bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi: Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ; các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả.
Chi tiết
Tập huấn sử dụng phần mềm số liệu về xây dựng nông thôn mới
Chiều ngày 12.11, Tổ điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Thăng Bình tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chuyên trách nông thôn mới ở 21 xã trên địa bàn huyện.
Chi tiết
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày