Công tác xây dựng chính quyền
Xã Bình Sa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ủy ban bầu cử xã Bình Sa vừa tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chi tiết
Xã Bình Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đến xã Bình Sa, huyện Thăng Bình vào những ngày tháng 5, trên tuyến đường liên thôn, trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa thôn được trang hoàng rực rỡ cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chi tiết
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
Chi tiết
Ủy ban nmặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3
Chiều ngày 15/4/2021 UBMTTQVN xã Bình Sa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm thỏa thống nhất lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chi tiết
Xã Bình Sa tập trung cho công tác bầu cử
Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã Bình Sa đang dồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quyết tâm cao nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Chi tiết
Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bình Sa
Chu đáo, thận trọng, trách nhiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Kỳ họp thứ 15, HĐND xã Bình Sa khóa XII
Đảng ủy xã Bình Sa công bố quyết định thành lập chi bộ công an
Bình Sa phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày